Listen to the audio version of this post

** Get future posts by email **

[Delivered at the 269th Swearing In Ceremony, Peace Corps Philippines, 12th November 2010]

Waray-Waray:
Yana nga gab-i magtitikang gihap an sunod nga duha ka tuig han kinabuhi ngan trabaho naton. Angay naton mahinumduman nga an duha ka tuig diri la kinabuhi naton, ngan trabaho naton, kondi an trabaho gihap han iba, ngan kon ano man an aton mahimo, matatabo la ini kon madig-on an aton relasyon ha mga Pilipino nga aton kaupod.

Ha aton syahan nga bulan han aton pagserbisyo, maghihimo kita hin mga relasyones ngadto ha aton mga ka-trabaho, ha mga superbisor, ngan han aton komunidad. Pira hini nga aton pakighiusa in maabot hin maiha nga panahon san-o mahurma o mahimo. Damo liwat hini nga mga pakig-hiusa in diri magiginperpekto. Pero kada tagsa hini nga mga relayson in duro ka importante.

An mga pundasyon nga aton hihimo-on yana makakahimo hin maupay nga agi-an han aton bug-os nga paglakaton. Yana nga gab-i an aton selebrayson han aton bag-o nga didikasyon, pero buwas kinahanglan naton himo-on nga trabaho ini nga aton didikasyon para maipresentar naton an Peace Corps, an United States of America, nga makahimo hin maupay nga surundanon diri la para ha aton kalugaringon kondi para han mga tawo ha Pilipinas.

English: Tonight begins the next two years of our lives, and our service. We must remember that these next two years are not just about us and what we are able accomplish. For our work is also the work of many others, and what is accomplished can only be sustained if our relationships with our host country partners are strong.

In our first months of service we will work to forge relationships with co-workers, with supervisors, and with our respective populations. Some of these bonds will take a long time to create. Many of these bonds will never be perfect. But all of these bonds will be crucial: the foundations we lay now will pave the way for our entire journey. Tonight is a celebration of our dedication but tomorrow we must put that dedication to work, to represent the Peace Corps, to represent the United States of America, to create a legacy not for ourselves but for the people of the Philippines.